Jansegers Françoise, kantoor te 9910 Knesselare, Urselseweg 63

Welkom


Nuttige informatie is te vinden op

- De webiste van de Orde van Advocaten: http://www.advocaat.be
- De website van de Overheidsdienst Justitie: http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
- De website van de FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/
- De website van het Nationaal Kantoor voor Roerende waarden: http://www.roerendewaarden.be/nl_home.htm
- De website van de Nationale Bank van België: http://www.nbb.be/pub/index.htm
- Een website ivm de GDPR-richtlijn van ConXioN: https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/


Een nuttige berekeningsmethode voor onderhoudsgelden is de methode Renard.
Een indicatie hiervan vindt U via de berekeningsmodule van de Gezinsbond, beschiktbaar op http://calc.oletr.net/renard.htm.

Soms is bemiddeling een nuttig alternatief voor een rechtszaak.
Voor degene die dit overweegt als consument of handelaar, kan er verwezen worden naar BELMED op
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/Belmed/